Zallinger Interpolointi

Artikkelit: teoriat

Zallinger Interpolointi

Kirjasto

Missing Link

evoluutio

Maaliskuussa Progress kuuluisa tieteellinen kuvittaja Rudolf Zallinger kuvaa puuttuvat yhteydet tiellä tulevaisuuteen Homo Sapiens.

Matemaattiseen alalla numeerinen analyysi, interpolointi on menetelmä rakentamalla uusia datapisteiden alueella diskreetin joukon tunnettuja datapisteitä.

Tekniikan ja tieteen, yksi on usein mittauspisteiden lukumäärä, joka on saatu näytteenotto-tai kokeilu, jotka edustavat arvoja toiminnon rajoitettu määrä arvojen riippumaton muuttuja. Se on usein tarpeen interpoloida (eli arvio) arvo, jotka toimivat keskitason arvo riippumaton muuttuja. Tämä voidaan saavuttaa käyrän sovitus-tai regressioanalyysillä.

Käyttämällä interpolointimetodeja olennainen sen Edge Analytics® ohjelma, SPI todennut, että nykyajan merenkulku on puuttuva lenkki - yksi, jonka ratkaisu on pakkoja tai "laumoittain" nimenomaisesti rahtialusten pystyy kuljettamaan kontteja suurella nopeudella: siten Seaphantom.

Interpolointi