Vaikutus: Nopea Touring

Ennusteet: Fast Touring

Vaikutus Fast Touring Market

Mahdolliset vuotuinen nettotuotto markkinaosuuksien

FAST TOURING: MARKET PROJECTION YHTEENVETO
 
 
 
 
MarkkinaosuusMatkustajatPax / päiväRuns / päiväVeneetPax / RunTulot yhteensäTotal ExpenseTilikauden tulos
2010 TOTALS18,418,1571,307,689,133
10% Osuus1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Osuus3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Osuus5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Ennustettu Tuloslaskelma

FAST TOURING: projisoidun TUOTOT STATMENT
 
# Of Veneet Deployed104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Myynti10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Toimintakulut-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Bruttokate6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Arvonalennus-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Korkotuotot85,916197,770241,698276,926382,671
Korkokulut-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Pretax tulot4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Tuloverot-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Tilikauden tulos3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Arvonalennus256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Korkotuotot-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Korkokulut900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Tuloverot1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Tilikauden tulos5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Arvioitu tase

FAST TOURING: arvioitu tase
 
 
R 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VASTAAVAA
Lyhytaikaiset varat
Tarkistaminen / Säästöt4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Myyntireskontra102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventaario30,250120,500210,625300,750381,750
Muut lyhytaikaiset saamiset25,00025,00025,00025,00025,000
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Käyttöomaisuus
Maksaa30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Nettokäyttöomaisuus29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
YHTEENSÄ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
VELAT JA OMA PÄÄOMA
Velat
Lyhytaikaiset velat
Ostoreskontra38,485155,480277,531408,367534,185
Muut lyhytaikaiset velat50,00050,00050,00050,00050,000
Lyhytaikaiset velat yhteensä88,485205,480327,531458,367584,185
Pitkäaikaiset velat26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Velat yhteensä26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Oma pääoma
Yhteinen Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Additional Maksettu pääoma4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Kertyneet voittovarat3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Oma pääoma yhteensä8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
VELAT YHTEENSÄ & PÄÄOMA34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Ennakoitu rahavirta

FAST TOURING: ennakoitu rahavirta
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Oikaisut Tilikauden tulos
ja nettokassavirta tarjoaa toimintoja:
Muutos:
Myyntireskontra-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Ostoreskontra38,485116,995122,051130,836125,818
Muut lyhytaikaiset saamiset-25,000----
Arvonalennus256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventaario-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Muut velat50,000----
Rahoituksen rahavirta Liiketoiminnan rahavirta3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
INVESTOINNIT
Laitteet-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Rahoituksen rahavirta Investointien rahavirta-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
RAHOITUS
LTD Lainanotto30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Oma pääoma Rahoitusosuudet5,000,0003,000,0002,000,000--
Osingonmaksun-----
Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Nettorahavirta lisäys kauden4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Rahavarat kauden alussa-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Rahavarat kauden lopussa4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Yhteenveto